سبد خرید 0

کسب و کار اینترنتی مجازی طراحی دیجیتال نرم افزاری که جزو مشاغل نوین و نوپای جامعه ایران محسوب میگردد و بنوعی مستقل بوده و برپایه کار و فعالیت فردی استوار است.