وارد دنیای حرفه ای سی جی شوید..

شفاف باشید، متفاوت باشید

مدرسه معماری دیجیتال برگزارکننده دورههای تخصصی آموزش معماری و نرم افزارهای فنی مهندسی با بیش از 12سال سابقه آموزشی میباشد. مدرسه معماری درسال 1389 آغازی دوباره در عرصه آموزشهای حضوری در مراکز آموزشی و غیرحضوری آنلاین داشته و تا به امروز صدها دوره جدید ویژه بازار کار معماری و طراحی داخلی همچنین گرایشهای مربوط به فعالیتهای اجرایی سازه و ساختمان داشته است. دراین مسیر ما افتخار برگزاری بسیاری از ورکشاپها و سمینارهای تخصصی را با موضوعات ورود به بازار کار و مناسبات اجرایی معماران برای هزاران هنرجو و علاقمند به عرصه های گوناگون معماری-معماری، معماری داخلی و معماری دیجیتال را داشته ایم.

شعار همیشگی ما که امروز دیگر شعار صرف نیست و به واقعیت عینی بدل شده است :

مدرسه معماری دیجیتال پرسپکتیوی متفاوت از آموزش نرم افزار (ویژه بازارکار معماری)

افتخار همیاری و همکاری با ما را به گروه آموزشی ما بدهید..

مدیریت دپارتمان معماری

ارادتمند شما، امیر عامری

DigiArc Academy group
24 استاد همکار آکادمی
2750 دانشجوی عضو آکادمی
1362 ساعت محتوای تولیدی
148 دوره برگزار شده